• Installering av luftkonditionering
  • Terrass och golvvirke
  • Elinstallering och ledningsdragning
  • Nödreparationer
  • Snickartjänster 
  • Små reparationer